Vodotoki

Vodotoki v Sloveniji so v povprečju najbolj čisti v Evropi. Obenem pa se po skupni količini rečne vode na prebivalca uvršča med najbogatejše med evropskimi državami, saj je povprečje preseženo za vsaj štirikrat. Skupna dolžina vseh vodotokov, rek, stalnih in hudourniških pritokov je 26.000 km. Dolžina vodotokov, ki so daljši od 20 km, je nekoliko nad 4.700 km. Slovenija spada med izredno hidrološko aktivne države, ker večina vodotokov v enem ali dveh dneh zapusti naše ozemlje po približno 100 km dolgem vodnem toku. V Sloveniji je registriranih 1271 stoječih voda. Te vključujejo: stalna jezera, nestalna jezera, mrtvice, mokrišča, umetne zbiralnike, manjše zbiralnike in ribnike, kakor tudi drugi jezovi nastali zaradi umetnih posegov v okolje. Podzemna voda se napaja s hudourniškimi ali površinskimi vodami, ko voda pronica skozi porozno kamnino. Njihova prostorska razporeditev je odvisna od geološke strukture.

travel-slovenia-reke-viewReke
Reka je daljši naravni tok vode. Rečni tok je sestavljen iz treh delov: iz izvira in zgornjega toka, ki tvorita prvoten del reke in kasneje postane glavni, spodnji ali dolnji tok. Najnižji konec reke je njeno ustje. Reke so najbolj pomemben faktor pri oblikovanju zemljinega površja. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-slapoviSlapovi
Slap je padajoča voda, ki v razmeroma kratki razdalji premaga višjo nadmorsko višino. Slap je sestavljen iz ustja, zidu padajoče vode, vodnega žarka in dna. Na splošno so težko dostopni in težko merljivi. Večina slapov v Sloveniji je bila zmerjenih v letih od 1980 do 1982. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-jezera-viewJezera
Jezero je večje (navadno sladkovodno) območje stoječe vode, obdane z zemljo. Jezera so del izjemnih vodnih virov v Sloveniji, ki je le – z temi med najbogatejšimi državami v Evropi. Večina jezer in njihovih bregov ponujajo odlično priložnost za rekreacijo in sproščeno sprehajanje. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-ribniki-viewRibniki
Ribnik je bazen s stoječo vodo. Lahko je naravnega ali antropogenega izvora in je običajno manjši od jezera. Ribniki so pomemben del kulturne pokrajine, ki zagotavljajo življenjski prostor za mnoge organizme, obenem pa predstavljajo ustaljeno oskrbo z vodo. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-potoki-viewPotoki
Potok je dokaj ozek pas tekoče vode (vodni tok), ki običajno teče v večje potoke in kasneje v reko ali morje. Potoki običajno niso širši od 3 metrov. Njihovo dno je kamnito, prodnato ali muljasto. Kamnito dno je navadno poraščeno z algami. Plankton v vodi skoraj ne obstaja. [_Obiščite lokacije_]