Zgodovinske osebnosti

Slovenija ima veliko znanih zgodovinskih osebnosti, ki so prispevale k razvoju slovenske države, kulture, jezika, književnosti, znanosti in drugih področjih pomembnih za nas. V nadaljevanju boste spoznali nekaj teh osebnosti, vsaka je s svojim delom ali kako drugače vplivala na zgodovino slovenskega naroda.

PESNIKI

travel-slovenia-france-preseren-viewFrance Prešeren
France Prešeren je največji slovenski pesnik, ki se je rodil 3. decembra 1800 v vasi Vrba, umrl pa je 8. februarja 1849 v Kranju. France Prešeren je bil rojen v kmečko družino v Vrbi na Gorenjskem. Leta 1844 je napisal pesem Zdravljica, katere 7. kitica je danes slovenska himna. [_Preberite več_]

Fran Levstik
Fran Levstik je bil slovenski pisatelj, dramatik, pesnik, kritik in jezikoslovec. Rodil 28. septembra 1831 v Dolnjih Retjah, umrl je 16. novembra 1887 v Ljubljani. Bil je nadarjen za mnoga različna področja delovanja – pesništvo, pripovedništvo, dramatika, esejistika, literarna kritika in zgodovina. [_Preberite več_]

travel-slovenia-srecko-kosovel-viewSrečko Kosovel
Srečko Kosovel je slovenski pesnik, publicist in kritik, ki se je rodil 18. marca 1904 v Sežani, umrl je 27. maja 1926 v Tomaju. Srečkova družina se je kmalu po njegovem rojstvu preselila v Pliskovico na Dolenjem Krasu, a ne za dolgo. Saj so se leta 1908 preselili v Tomaj, tu pa so živeli v šoli. [_Preberite več_]

Karel Destovnik Kajuh
Karel Destovnik, poznan pod partizanskim imenom Kajuh, je bil slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj, ki se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, umrl je 22. februarja 1944 na Žlebnikovi domačiji v Šentvidu nad Zavodnjami. Rodil se je Mariji Vasle in Jožetu Destovniku. [_Preberite več_]

Miroslav Vilhar
Miroslav Vilhar je bil slovenski skladatelj, pesnik, dramatik, časnikar in politik, ki se je rodil 7. septembra 1818 v Zgornji Planini pri Rakeku, umrl je 6. avgusta 1871 na gradu Kalec. Njegovo prvotno ime, vpisano v matični knjigi, je bilo Freidrich Karl Wilicher, a je ime kasneje poslovenil. [_Read more_]


ZGODOVINARJI

Avguštin Stegenšek
Avguštin Stegenšek je bil prvi slovenski umetnostni zgodovinar, rimskokatoliški duhovnik, teolog, filozof in konzervator. Rodil se je 7. julija 1875 v Tevčah nad Laškim, umrl pa je v Mariboru 26. marca 1920. Z zbirko Cerkveni spomeniki je dosegel vrh svojega znanstvenega dela. [_Preberite več_]


JEZIKOSLOVCI

Matevž Ravnikar
Matevž Ravnikar, poznan tudi pod imeni Raunicher Matteo, Matevsh Ravnikar, Matej Ravnikar in Matthseus Raunicher, je bil slovenski rimskokatoliški duhovnik in škof, ki se je rodil 20. septembra 1776 v Vačah. Umrl je 20. novembra 1845 v Trstu, takratno Avstrijsko cesarstvo. [_Preberite več_]

Fran Ramovš
Fran Ramovš je bil slovenski narečjeslovec, imenoslovec in jezikoslovec, ki se je rodil 14. septembra 1890 v Ljubljani. Umrl pa je 16. septembra 1952, prav tako v Ljubljani. Po njem so poimenovali Inštitut za slovenski jezik – Inštitut Frana Ramovša. [_Preberite več_]


PISCI

France Bevk
France Bevk je bil slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, prevajalec, urednik in politik, ki se je rodil bajtarski družini 17. septembra 1890 v Zakojci pri Cerknem. Umrl je 17. septembra 1970 v Ljubljani, pokopan je v Solkanu. Bil je najstarejši od osmih otrok vaškega čevljarja Ivana in matere Katarine. [_Read more_]

Josip Ogrinec
Josip Ogrinec je slovenski dramatik, prevajalec, pripovednik, šahist in pedagog, ki se je rodil kmečki družini 5. aprila 1844 v Podgorju v Kamniku, umrl je 13. maja 1879 v Vinkovcih na Hrvaškem. Rodil se je očetu Jožefu in materi Neži. Poznan je kot književnik in kot prvi šahovski teoretik na slovenskem. [_Read more_]

Matija Vertovec
Matija Vertovec je bil slovenski strokovni pisec in vinogradnik, ki se je rodil 28. januarja 1784 v Jakulinih, Šmarje na Vipavskem. Umrl je 2. septembra 1851 v Podnanosu. Sodi med najvidnejše slovenske strokovne pisce 19. stoletja. Obča povestnica sveta velja za prvi poskus slovenske obče zgodovine. [_Preberite več_]

travel-slovenia-edvard-kocbek-viewEdvard Kocbek
Edvard Kocbek je slovenski pisatelj, pesnik in politik. Rodil se je 27. septembra 1904 v Svetem Juriju pri Ščavnici, umrl pa 3. novembra 1981 v Ljubljani. V svojem življenju je pisal poezijo, dnevniško-pripovedno prozo, filozofske, teološke in politične študije, razprave, eseje in članke. [_Read more_]

Miran Jarc
Miran Jarc je slovenski pesnik, dramatik, pisatelj, prevajalec in publicist, rojen 5. julija 1900 v Črnomlju, umrl je 24. avgusta 1942 v Pugledu pri Starem Logu. Poznan je bil tudi po svojem vzdevku Janez Suhi. V svojem času je pisal prozo, pesmi, dramske poskuse, eseje in kritike.  [_Preberite več_]

Jože Kerenčič
Jože Kerenčič je bil slovenski pisatelj, publicist, partizan in narodni heroj. Poznan je bil kot aktivist Osvobodilne fronte. Njegovo ilegalno ime je bilo Janko. Rodil se je v Jastrebci 9. marca 1913, umrl je v Mariboru 27. decembra 1941. Po njem so poimenovali več ulic v slovenskih krajih in trg v Ormožu. [_Preberite več_]

Jožef Klekl
Jožef Klekl, tudi Stari Jožef Klekl, je slovenski katoliški duhovnik, nabožni pisatelj, založnik, urednik in politik, ki se je rodil 13. oktobra 1874 v Krajni v občini Tišina, umrl pa je 30. maja 1948 v Murski Soboti. Rodil se je prekmurski družini osmih otrok, starši so bili srednje premožni kmetje. [_Preberite več_]

Anton Mahnič
Anton Mahnič je bil slovenski teolog, škof, pesnik, pisatelj in kritik slovenskega kulturnega in duhovnega življenja ter urednik, ki se je rodil 14. septembra 1850 v Kobdilju, v župniji Štanjel na goriškem Krasu, umrl pa 14. decembra 1920 v Zagrebu. Anton je gimnazijo v Gorici končal leta 1871. [_Preberite več_]


SLIKARJI

Simon Ogrin
Simon Ogrin je bil slovenski slikar rojen 6. oktobra 1851 v Stari Vrhniki, umrl je 3. maja 1930 na Vrhniki. Pri šestnajstih se je pričel učiti pri podobarju Avguštinu Götzlu, v tem času je tudi obiskoval nedeljsko in obrtno šolo. Njegove poslikave so vidne po Sloveniji, na Hrvaškem in v Dalmaciji. [_Preberite več_]

Ferdo Vesel
Ferdo Vesel je bil eden izmed najpomembnejših slovenskih slikarjev, ki se je rodil 18. maja 1861, umrl je v Ljubljani 28. julija 1946. Ukvarjal se je s krajinarstvom, portretiranjem in folklornim žanrom. Njegova likovna dela so razpeta med realističnim in impresionističnim slogom. [_Preberite več_]


INŽENIRJI

Stanko Bloudek
Stanko Bloudek je bil slovenski športnik, letalski konstruktor in načrtovalec športnih objektov. Rodil se je 11. februarja 1890 v Idriji, umrl pa 26. novembra 1959 v Ljubljani. V svojem življenju je deloval na štirih področjih: letalstvu, avtomobilizmu, razvoju športa na Slovenskem in izgradnji športnih objektov. [_Prebrite več_]

Herman Potočnik
Herman Potočnik, psevdonim Hermann Noordung, je bil slovenski raketni inženir, častnik, pionir kozmonavtike (astronavtike), vesoljskih poletov in tehnologij, ki se je rodil 22. decembra 1892 v Pulju (današnja Hrvaška) – Avstro-Ogrska, umrl je 27. avgusta 1929 na Dunaju, Avstrija. [_Preberite več_]

Milan Ciglar
Milan Ciglar je bil slovenski gozdarski inženir, naravovarstvenik in organizator popotništva, ki se je rodil 3. decembra 1923 v Zagrebu, umrl pa je 6. marca 1977 v Grintovcu. Ciglar se je specializiral za prostorsko problematiko gozdov ter varstvo narave. Bil je glavni urednik Gozdarskega vestnika. [_Preberite več_]


JAVNI DELAVCI

travel-slovenia-joze-plecnik-viewJože Plečnik
Jože Plečnik je bil največji slovenski arhitekt s svetovnim slovesom. Je arhitekt, ki je preobrazil podobo Ljubljane. Rojen je bil 23. januarja 1872 v Ljubljani, umrl pa je 7. januarja 1957 na svojem domu v Trnovem. V Ljubljani se nahaja šest Plečniku posvečenih spomenikov. [_Preberite več_]

Anton Trstenjak
Anton Trstenjak je bil slovenski antropolog, psiholog, filozof in teolog, ki se je rodil 8. januarja 1906 v Rodmošci pri Gornji Radgoni, umrl pa je 29. septembra 1996 v Ljubljani. Bil je sin uglednega kmeta Janeza in srčne matere Marije. Med leti 1918 in 1926 je obiskoval gimnazijo v Mariboru. [_Preberite več_]

Janez Gregor Božič
Janez Gregor Božič, poznan tudi kot Woshiz, je bil slovenski kipar, ki se je rodil leta 1675. Rojstni kraj ni znan, umrl pa je v Laškem 13. marca 1724. O Janezu je le malo znanega, živel je v času Svetega rimskega cesarstva in kiparske dejavnosti se je najverjetneje izučil v Celovcu, pri mojstru M.A. Claussu. [_Preberite več_]


FILMARJI

France Štiglič
France Štiglič je slovenski filmski režiser in scenarist, ki se je rodil 12. novembra 1919 v Kranju, umrl je 4. maja 1993 v Ljubljani. Bil je tudi NOB partizan in novinar, v Ljubljani je študiral pravo. Po vojni je bil med glavnimi organizatorji filmske proizvodnje v Sloveniji. Deloval je v političnem in kulturnem življenju. [_Read more_]


GLASBENIKI

Borut Lesjak
Borut Lesjak je bil slovenski skladatelj in aranžer, ki se je rodil 25. maja 1931 v Ljubljani, umrl je 25. avgusta 1995 v Ljubljani. Skladal je glasbo za radio, film, gledališče, televizijo, kot tudi za jazzovske ansamble in simfonične zasedbe. S skladbo Ne čakaj na maj se je zapisal v zgodovino slovenske popevke. [_Preberite več_]

travel-slovenia-marjana-derzaj-viewMarjana Deržaj
25. maja 1936 se je v Ljubljani rodila slovenske pevka zabavne glasbe Marjana Deržaj. Umrla je v Ljubljani, 18. januarja 2005. V svoji karieri je posnela 312 pesmi, najbolj znana izmed njih je Poletna noč, ki jo je prvič zapela leta 1957 na ljubljanskem radiu.  Posnela in izdala je veliko število plošča in kaset. [_Preberite več_]

travel-slovenia-joze-privsek-viewJože Privšek
Jože Privšek je bil slovenski skladatelj, dirigent, pianist in vibrafonist, ki se je rodil 19. marca 1937 in tudi umrl 11. junija 1998. Svojo glasbeno pot je začel kot vibrafonist in pianist. Najbolj prepoznaven pa je bil kot skladatelj veliko skladb in aranžmajev zabavne in jazzovske glasbe. [_Preberite več_]


GORSKI PLEZALCI

Miha Arih
Miha Arih je bil slovenski alpinist in partizan, ki se je rodil 17. septembra 1918, umrl je 9. februarja 1944 v Podkorenu. Miha Arih se je rodil kmečki družini, očetu Jožetu in materi Neži, rojen kot Oman. Poznan pod vzdevkom Mihol. Bil je eden najboljših zimskih alpinistov svojega časa. [_Preberite več_]

travel-slovenia-franc-knezFranc Knez
Franc Knez oziroma Franček Knez se je rodil 15. julija 1955. Opravil je veè kot 5000 vzponov, kamor spada tudi preko 700 prvenstvenih vzponov. Pridružil se je alpinistiènim odpravam s prvenstvenimi vzponi v Ameriki (El Capitan in Fitz Boy – Cerro Torre in Torre Egger) in Himalaji (Lhotse). [_Read more_]


ŠPORTNO AKTIVNI

Rok Petrovič
Rok Petrovič je slovenski alpski smučar, ki se je rodil 5. februarja 1966 v Ljubljani. Umrl je 16. septembra 1993 v Veli Luki na Hrvaškem. Rok je kot prvi Slovenec zmagal na največjem otroškem tekmovanju za pokal Topolino, zmagal je kar petkrat, in osvojil mali kristalni globus v slalomski razvrstitvi. [_Preberite več_]

travel-slovenia-nusa-tome-babnik-postNuša Tome-Babnik
Nuša Tome-Babnik se je rodila 19. oktobra 1960 v Ljubljani, umrla pa je 10. novembra 2015. Bila je slovenska alpska smučarka, ki je za Jugoslavijo nastopila na Zimskih olimpijskih igrah leta 1980 v Lake Placidu. Nastopila je v veleslalomu in slalomu. V kategoriji veleslaloma je osvojila 22. mesto. [_Preberite več_]

travel-slovenia-svet-matejaMateja Svet
Mateja Svet je bila slovenska alpska smučarka, rojena 16. avgusta 1968 v Ljubljani. Leta 1984 je postala mladinska svetovna prvakinja v veleslalomu, kar je bil njen prvi odmevnejši uspeh. Naslednjo sezono je v Visokih Tatrah dosegla svojo prvo slovensko žensko zmago v svetovnem pokalu v veleslalomu. [_Preberite več_]

travel-slovenia-bojan-krizaj1-viewBojan Križaj
Bojan Križaj je slovenski alpski smučar, rojen 3. januarja 1957 v Kranju, znani tržiški smučarski družini. Prvi stik s smučmi je imel pri svojih rosnih treh letih. Njegov preboj na smučarski  vrh pa se je začel v sezoni 1967/77, ko je osvojil svojo prvo točko svetovnega pokala v veleslalomu. [_Preberite več_]


PARTIZANI

Rudi Bašelj
Rudi Bašelj je bil slovenski borec NOB, miner in diverzant, ki se je rodil 18. aprila 1918 v Pušniku – Bukovski vrh, umrl je 6. decembra 1979 v Koritnici. Novembra 1943 se pridruži partizanom, ko se je po razpadu Italije vrnil iz italijanske vojske. S pridom je uporabil pridobljene minerske izkušnje. [_Preberite več_]

travel-slovenia-ludvik-kukavica-viewLudvik Kukavica
Ludvik Kukavica se je rodil leta 1908 v Zgornjem Kašlju pri Ljubljani, umrl pa leta 1982. 16.7.1941 se je priključil partizanski skupini na Pugledu iz katere je aprila 1942 nastala skupina II. grupe odredov. In ravno tu je doživel svoj ognjeni krst, ko so nemci vdrli v Janče in so nemci v tem spopadu izgubili. [_Preberite več_]


TUJE OSEBNOSTI

Hugo Wolf
Hugo Wolf, polno ime Hugo Philipp Jakob Wolf, je v Sloveniji rojen svetovno znan skladatelj in glasbeni kritik. Rodil se je 13. marca 1860 v Slovenj Gradcu, umrl je 22. februarja 1903 na Dunaju. Rojen je bil kot tretji otrok v nemško govorečo družino usnjarja Filipa Wolfa ter ženi Katarini. [_Preberite več_]