Parki in gozdovi

Slovenija je država, ki ima najvišjo raven biotske raznolikosti in veliko raznolikost pokrajin v evropi. Prva pobuda za zaščito teh območij, prevzeti z največjim bogastvom in lepotami narave, je prišla v 20. stoletju in ta ideja se je razvijala do danes, tako da je to postal eden izmed načinov oblikovanja trajnostnega razvoja družbe. Te zahteve po ohranjanju narave in privlačne pokrajine povečujejo število ljubiteljev narave. Parki ponujajo mir, sprostitev, doživljanje neokrnjene narave in številne aktivnosti. To so področja, kjer so ravni naravne in kulturne ohranjenosti najvišje in postajajo čedalje bolj pomembna za obiskovalce.

Slovenija je obenem poznana kot dežela gozdov, saj je okoli 3/4 površine prekrite z njimi. Tako je skoraj vsak slovenski kraj v bližini gozda. Gozd je zapleteno prepletena združba rastlin, živali in mikroorganizmov. Gozdovi ščitijo tla pred erozijo in preprečujejo nastanek plazov, zadržujejo padavinsko vodo in preprečujejo njeno prehitro izhlapevanje. Vplivajo tudi na temperaturo in zračno vlago. Slovenija ima lepo število gozdov, ki so zakonsko zaščiteni in poseganje v njih kaznivo in spadajo med naravne rezervate.

travel-slovenia-narodni-park-triglavNarodni park
Narodni park je obsežno zaokroženo naravno območje, ki ima s strani naravovarstva največjo vrednost. Park je nastal zaradi prvobitnih con z ekosistemom in naravnimi znamenitostmi izjemnega pomena. Vloga narodnega parka je ohranjanje in proučevanje naravnih ekosistemov. [_Obiščite lokacijo_]

travel-slovenia-regijski-parkRegijski parki
Regijski park je zaokroženo območje neokrnjene in kultivirane narave, ki združuje širok spekter regijsko značilnih ekosistemov in krajine. Naloge parka so ohranjanje naravnih ekosistemov in značilne krajine, spodbujanje trajnostnega razvoja in omogočanje človekove aktivnosti v naravnem okolju. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-krajinski-parkKrajinski parki
Krajinski park je območje, kjer se številni elementi naravne in kulturne dediščine prepletajo. Krajinski park je zasnovan predvsem za ohranjanje krajine in za sprostitev. To je območje z izrazito kakovostjo in dolgoročnim sožitjem med človekom in naravo. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-mestni-parkMestni parki
Park ponuja bogato zelenje, ki krasi mesto, varuje ljudi pred učinki ubranega okolja in ponuja priložnost za druženje, rekreacijo in sprostitev. In to je največji pomen mestnega parka. Lahko imajo okrašeno, tlakovano, kamnito, razpokano, peskano ali naravno pot.[_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-gozdoviGozdovi
Gozd je kombinacija več dreves in vrsta kopenskega ekosistema. Ta vrsta ekosistema se pojavi samostojno, z interakcijo z okoljskimi dejavniki. Tu je podnebje odločilno. In gozdni ekosistemi se, glede na razpoložljivost toplote in različnih podnebnih območjih, razlikujejo. [_Obiščite lokacije_]