Pohodništvo

Pohodništvo v Sloveniji je lahko zabavno, zaradi njenega raznolikega terena. Z ravninami na vzhodu, gorami na severu, kraškim svetom na zahodu, obalo na jugo-zahodu, hribi in trtami na jugu ter vmes doline, soteske in različni parki. Prijetno se je tudi odpraviti na planine in planote ter uživati v razledu, ki ga ponujajo.

travel-sloveina-sosteskaSoteske
Soteska (tudi: duplina, kanjon, soteska, grapa) je globoka ozka dolina s strmimi, delno kamnitimi pobočji in običajno s tekočo vodo na dnu. Skozi sotesko po navadi vodi transportna pot (kot je cesta, železnica, pešpot, …). Nastanek sosteske je posledica globinske erozije. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-dolinaDoline
Dolina je geografično površinske oblike, ki je običajno preprosta, obkrožena z višjimi predeli (hribi ali gorami). Dolina lahko pokriva področje nekaj kvadratnih kilometrov do nekaj tisoč kvadratnih kilometrov. Doline so po izvoru deljene na rečne in ledeniške. Lahko imajo široko ali globoko dno. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-planinaPlanine
Planina je časovno omejena pašna površina. Je področje, kjer se pase govedo, konji ali ovce, in kjer so običajno stavbe za živino ter pastirje, pogosto tudi stavbe za predelavo mleka. Planinske pašnike je ustvaril človek z izsekavanjem gozda in s skrbno rabo prilagodil razmeram. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-planotaPlanote
Planota je ravninska, lahko tudi rahlo razgibano geografsko območje na razmeroma visoki nadmorski višini. Planota je sestavni del hribovja ali gorovja. Praviloma je njihova oblika kot prisekan stožec, obkrožen z dolinami. Planota je lahko nastala z vulkansko lavo ali z erozijo s pomočjo vode ali ledenika. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-gricGriči
Nadmorska višina od 50 – 200 metrov
Grič (starodavno holm) je manjša vzpetina na zemljinem površju. Grič je lahko stožaste ali okrogle oblike. Več med seboj povezanih gričev  se imenujemo gričevje. Majhen grič, ločen od gričevja, kot je naprimer gora, je griček. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-hribHribi
Nadmorska višina od 200 – 800 metrov
Hrib je srednje velika vzpetina na zemljinem površju, ki ima enega ali več vrhov. Hrib se pojavi, ko gora postopoma prehaja v nižino. Vrhovi in grebeni so vedno manjši in manj strmi. Več med seboj povezanih hribov imenujemo hribovje. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-goraGore
Nadmorska višina od 800 metrov dalje
Gora je izrazita vzpetina na zemljinem površju, ki se dviga visoko nad okolico, ponavadi v obliki vrha. Gora je navadno bolj strma od hriba. Nastane pa preko tektonskih sil in vulkanov. Več med seboj povezanih gora imenujemo gorovje. [_Obiščite lokacije_]