Spomeniki

Spomenik, lahko tudi javni objekt, je bil zgrajen zaradi njegove spominske ali druge simbolične funkcije. Posvečeni so različnim dogodkom ali osebam, le redkeje državam, živalim ali predmetom. Javne spomenike pogosto postavijo z vsaj dvema dodatnima namenoma: za potrebe komemoracij ali spominskih srečanj in zaradi estetske in umetniške vrednosti, kar prispeva k lepšemu videzu okolice. V sloveniji imamo velik spomenikov namenjenih znanim ljudem, ki so prispevali k slovenskemu razvoju. Najraližnejše spomenike Narodno osvobodilnega boja ali Osvobodilne fronte. Zasledimo pa tudi veliko spominskih plošč, navadno postavljene na hiši v kateri se je nekdo rodil ali ustvarjal.

travel-slovenia-artur-lokar-spomenik-viewKipi znanih ljudi
Kip je tridimenzionalni izdelek s statusem umetniškega dela. Materiali, ki jih kiparji uporabljajo so raznovrstni, največkrat pa uporabijo kamen, marmor ali jeklo. Vrste kipov, ki jih poznamo so doprsni, reliefni, skupinski, celopostavni, prostostoječi in živalski. Lahko so resnične, večje ali manjše velikosti. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-NOB-spomenik-skofljica-viewNarodno osvobodilni boj
Narodno osvobodilni boj ali narodnoosvobodilna borba (krajše NOB) je oznaka za boj jugoslovanskih narodov proti okupatorskim in kolaborističnim enotam na območju bivše Jugoslavije, vključno s Slovenijo, med leti 1941 – 1945, ki ga je vodila komunistična partija. [_Obiščite lokacije_]

Osvobodilna fronta [_Obiščite lokacije_]

Spominske plošče [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-kaverne-viewKaverne
Kaverna je jama, ki jo je ustvaril človek, navadno vdolbena v skalnat teren z namenom zaščite pred topovskimi ali letalskimi napadi. Lahko pa je služila tudi kot skladišče za orožje in drugo opremo, zaklonišče ali bivalna enota. Kaverne so nastale v času 1. svetovne vojne. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-grobnica-stibilj-vukasovic-viewGrobnice
Grobnica predstavlja spomenik ali spomeniško obeležje mrtvega človeka ali celotne rodbine, ki je v preteklosti postala poznana po svojih dejanjih. Del grobnice ali grobne hišice je lahko tudi arhitektonsko oblikovan spomenik. Grobnice v širšem pomenu so Gomile, grobne hišice in grobne komore.  [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-domacija-st-95-viewProfana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina so stavbe oziroma zgradbe, ki so varovane s predpisi o varstvu kulturne dediščine. Enota nepremičnine kulturne dediščine je opredeljena kot določen povezan del fizičnega objekta, ki ima lastnosti kulturne dediščine. [_Obiščite lokacije_]