Reši življenje

Reševalni pas ob zastoju
Reševalni pas ob zastoju

Pravilna razvrstitev vozil na avtocesti v primeru nesreče pomembno vpliva na reševanje poškodovanih, saj bo s tem reševalno vozilo hitreje prišlo do poškodovanih. Tako povečamo možnost preživetja udeležencev nesreče tudi do 40 odstotkov. Zato je ob vsakem zastoju upoštevajmo pravilo razvrščanja vozil.

Vedno, ko na avtocesti pride do zastoja je pravilno, da je med kolonama vozil – na prehitevalnem in voznem pasu – dovolj prostora za vožnjo intervencijskega vozila, ki je opremljeno z modro ali rdečo lučjo (reševalci, gasilci, policija, izvajalec rednega vzdrževanja, inšpekcijska služba, …).

Vozila na prehitevalnem pasu se razvrščajo na skrajni levi rob, vozila na voznem pasu pa se razvrščajo do robne črte oziroma toliko, da bo dovolj prostora za prehod interventnega vozila.

Poglejte še video kako se pravilno razvrstiti ob zastoju.

 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druga dejstva pomembna za Slovenijo!travel-slovenia-povezava-na-drugo2