Londonski memorandum

travel-slovenia-londonski-memorandum
Zemljevid Svobodnega tržaškega ozemlja

Na dan 5. oktobra 1954 so v Londonu zastopniki Jugoslavije, Italije, ZDA in Združenega kraljestva podpisali mednarodni dogovor, Londonski memorandum (tudi Londonski sporazum, Memorandum o soglasju ali Drugi londonski sporazum). S podpisom so začasno uredili neurejeno vprašanje razmejitvene črte med takratno Jugoslavijo in Italijo. Vprašanje meje je bilo odprto od zaključka vojnih operacij 2. svetovne vojne v slovenski Istri in okolici Trsta.

S sporazumom je vojaška uprava v conah A in B Svobodnega tržaškega ozemlja ali STO prešla iz začasne civilne/vojaške uprave na civilne ustanove. Z memorandumom so določili da:
– se italijanska civilna uprava razširi na večino ozemlja cone A, iz nje se umakne angleško-ameriška vojska
– se jugoslovanska civilna uprava razširi na celotno cono B, katero je zasedala jugoslovanska vojska vse od umika iz Trsta 12. junija 1945, s tem se poveča dvesto metrski pas na južnem delu cone A.

S sporazumom je Slovenija ponovno pridobila območje, ki je pred 2. svetovno vojno spadalo pod italijansko oblast, s tem pa tudi svoboden izhod na morje in del svojega obalnega ozemlja.

Sporazum je bil sestavljen iz devetih členov z dodatki, z njimi pa so rešili nekatera temeljna vprašanja:
– razdelitev STO
– zaščito narodnostnih manjših obeh strani
– obljubo po svobodnem pristanišču za zaledje (Trst), kar je bilo zelo pomembno, ker na tem območju ni bilo drugega mednarodnega pristanišča. Pristanišče Koper je s svojo širitvijo pričelo šele po podpisu Londonskega sporazuma, po spoznanju, da je Trst izgubljen.

Pomemben del memoranduma je statut, ki je uredil narodnostne pravice manjšin na območjih, kjer se je razširila italijanska ali jugoslovanska civilna uprava. Gre ga mednarodni dokument, ki je uredil zaščito slovenske manjšine v Italiji, a samo za območje cone A. Takratna Federativna ljudska republika Jugoslavija je sporazum sprejela 25. oktobra 1954, italijanski parlament ga ni ratificiral.

Dokončno pa so vprašanja z Italijo in Jugoslavijo rešili z Osimskim sporazumom, ki so ga podpisali leta 1975 v Osimu blizu Ancone. Ratifikacijske listine pa so si izmenjali šele leta 1977. Z osamosvojitvijo leta 1992 je Slovenija naslednica Jugoslavije v teh sporazumih.

 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druge zgodovinske dogodke!travel-slovenia-povezava-na-drugo2