Spomenik padlim v NOB v Prtovču

 

Spomenik padlim

Gre za javni spominski objekt v vasi Prtovč. Spomenik je v obliki piramide, narejena je iz betona, z bronastimi reliefi, ki prikazujejo medvojno življenje. Na njem so zapisana imena padlih borcev in drugih žrtev. Spomenik sta zasnovala Iva Šubic, ki je oblikovala razgiban relief v podnožju, in Tone Logonder, ki je oblikoval piramido nad reliefom. S spomenikom sta želela prikazati vsa dogajanja, ki so med narodnoosvobodilno borbo zadela prebivalstvo na tej strani Ratitovca.

Odkrili so ga na dan borca, dne 4. julija 1980, posvečen pa je v NOB padlim domačinom z območja Prtovča in Podlonka. Pod imeni padlih pa se nahaja zapis Slava žrtvam. Odkritje je potekalo ob prisotnosti nekdanjih borcev, aktivistov, domačinov in drugih udeležencev. Slavnostni govor je pripadal komisarju nekdanje 31. divizije Ivanu Franku-Iztoku. Spomenik je odkril komandant takratnega Gorenjskega odreda Franc Biček- Bruno.

Že pred tem je pred vasjo stal skromen spomenik padlim borcem, a je bil ta spomenik preskromna oddolžitev za kraje in ljudi pod Ratitovcem, saj so med vojno žrtvovali sebe in svoje domačije. Tako je leta 1977 Komisija za zgodovinopisje NOB pri združenju borcev NOV podala pobudo za postavitev dostojnejšega obeležja padlim.

Imena padlih in spominska plošča

Leta 1941 so domačini pričeli z organiziranim bojem proti okupatorju, in v nadaljnjih štirih letih so veliko žrtvovali. Vsak del zemlje so skrbno obdelovali, z odpovedovanjem kar je zemlja ponudila, so nahranili sebe in borce ter partizanske enote, ki se tu zadrževale ali hodile mimo. Kraj je bil resnična partizanska baza.

Vasi Prtovč in Podlonk imata ugodno geografsko in politično lego, zato so tu mimo potekale pomembne kurirske in strateške poti iz Gorenjske na Primorsko in obratno. Ker so kurirske zveze postajale vedno bolj pogoste so julija 1943 v Lazah Podlonka ustanovili kurirsko postajo G-1. V tem času so na Ratitovcu postavili tudi večjo bolnišnico.

Vas Prtovč je v času vojne pretrpela veliko, še največ pa v novembrski ofenzivi leta 1943, saj so tega leta Nemci vas zažgali. Pogorele so vse hiše, razen treh, saj jih je rešil visok sneg. Vse pogostejši obiski partizanov so botrovali k temu, da so uredili etapno kuhinjo Gorenjskega vojnega področja. Aktivisti, kurirji, borci operativnih edinic in drugi so tu prejemali najnujnejšo hrano. Spomladi 1942 so Prtovčani in Podlončani ustanovili organizirano delo terenskega odbora OF.

Vsa dogajanja v vasi simbolizira spomenik, na reliefni plošči pa so predstavljeni domačini, kot tudi 54- letna Antonija Bernik, ki so jo Nemci ustrelili pri poljskih opravilih.

 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druge lokacije NOB spomenikov v Sloveniji!travel-slovenia-povezava-na-drugo2

 


Prtovč
Prtovč je majhna hribovska vas na Gorenjskem, nahaja se zahodno od Železnikov, z nadmorsko višino 1008.1 metra in skupno 20 prebivalci. Vas stoji na razglednem travnatem slemenu z razgledom na Kamniško Savinjske Alpe in del Škofjeloško-Cerkljanskega hribovja. [_Preberite več_]

Address: