Sodevski kal

 

Sodevski kal

Sodevski kal je urejen manjši kal, ki je nekoč služil za napajanje živine. Območje kala je bilo značilno po tem, da je služilo za skupno vaško pašo. V okolici kala je moč videti ohranjene zidove štal, po čemer lahko sklepamo o namembnosti kraja. Sodevski kal se nahaja ob glavni cesti v smeri Radencev in Vinice, mimo njega je speljana urejena gozdna pot, ki vodi do vasi Sodevci. Kmalu za kalom se na levo odcepi še pot, ki nas pripelje do Sodevske stene, naravna znamenitost vezana na reko Kolpo. Celotno območje je del Krajinskega parka Kolpa, je urejeno in označeno z usmerjevalnimi tablami.

Kali, tudi Sodevski kal, ima velik pomen v naravoslovnem pogledu, saj predstavlja pomemben življenjski prostor za številne živalske vrste, predvsem za dvoživke, insekte in ptice. Obnova kalov je povezana z obujanjem starih navad in tradicij, te pričajo o iznajdljivosti naših prednikov. Vaški kali so bili včasih zelo pomembni, Sodevski kal pa je imel še posebno nalogo. Sama vas Sodevci stoji ob reki Kolpi v Poljanski dolini, kjer je včasih primanjkovalo obdelovalne zemlje. Zato so imeli vaščani parcele višje nad strmim kanjonom reke. Zaradi tega so bile obdelovalne površine precej oddaljene in nedostopne, zato so tu zgradili še hleve za živine, ki so jih hodili vsakodnevno krmiti, poleg pa še obdelovali te površine. S tem so si olajšali delo, saj so v bližini imeli vprežno živino ter gnoj. Tako v dolino ni bilo potrebno spravljati pokošene krme.

Sodevski kal

Za napajanje živine so v letu 1896 zgradili kal, ki se je nahajal poleg petih hlevov in ene naseljene hiše. O tem priča tudi kamen, v katerem so vklesene začetnice imen in priimkov štirih gospodarjev, ki so vodili delo pri izgradnji kala. Domačini ta kraj še danes imenujejo Pri Sodevskih štalah.

Kal je bil po drugi svetovni obnovljen ter svojemu namenu služil vse do leta 1962, ko so na tem območju prenehali s pašo. S časom so se njive in pašniki zarasli z gozdom. Da so to nekoč bile obdelovalne površine, nas spominjajo skrbno zložene kamnite ograje na mejah parcel. S časoma je tudi sam kal prekrila porast, s tem postal skoraj neviden, a je v letu 2007 doživel prenovo.

 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druge vodne zanimivosti po Sloveniji!travel-slovenia-povezava-na-drugo2

 


Sodevci
Sodevci je manjše naselje ujeto med vijugaste krake reke Kolpe v Poljanski dolini, stoji na levem bregu reke v občini Črnomelj, tik ob slovensko-hrvaški meji. V vasi prebiva vsega skupaj le 45 vaščanov. Nahaja se na višini 190 metrov nadmorske višine. Nad vasjo se nahaja Sodevska stena. [_Read more_]


Sodevska stena
Sodevska stena je eno najbolj prepoznavnih značilnosti regionalnega parka Kolpa, z nje se nam odpre pogled na večji del Poljanske doline, ki jo je izdolbla reka Kolpa. Od tu lahko vidimo vas Sodevci, Stari vrh, razgledno točko Kozice ter reko Kolpo kako se zvija po dolini. [_Read more_]

Address: