Rimski vodni stolp

 

Rimski vodni stolp
Rimski vodni stolp

V vasi Vrtovin, malo pod vrhom Sv. Pavla, se je iz rimske dobe ohranil vodni stolp, ki je najvišja ohranjena tehnična rimska utrdba na Slovenskem, saj dosega višino 11 metrov. Gre za izjemen arhitekturni spomenik. Stolp je bil zgrajen v 5. stoletju. Vodni stolp je bil postavljen nad vodni izvir v pečini južnega pobočja vzpetine Sv. Pavla. Domneva se, da je imel ta kraj že v zgodnjem obdobju funkcijo svetišča. Še pred prihodom rimskih vojakov in ljudi, ki so se pred Huni, Goti in Langobardi zatekli na goro. Kasneje pa tudi pred Turki, ki so tu skozi poskušali prodreti v Padsko nižino in dalje proti Italiji.

Arheologa P. Petru in D. Svoljšak sta leta 1966 raziskovala trdnjavo na osnovi fotogramatičnega posnetka platoja in sondaž ter ob tem prišla do zanimiv odkritij.

Na Školju je bil stalni vodni izvir v času vojn za naselbino velikega pomena. Ravno zaradi tega so izvir razširili v zajetje, nad njim pa so zgradili mogočen stolp. Vodo so do naselbine nosili po strmih stopnicah preko južnega roba skal. Dostop so zavarovali s prečnim zidom v severovzhodnem vogalu stolpa. Na južni strani je obokana cisterna, ki je naslonjena na stolp in zaprta z zidom, ki je bil najverjetneje kasneje namerno porušen. Voda v cisterni se danes nahaja pol metra pod nivojem zasutja. Domneva se, da so v stolpu obstajali leseni etažni odri, na dnu stopnic pa podest za zajemanje vode. Gladina vode je nekoč nedvomno bila višja.

 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druge ostanke iz rimskega časa po Sloveniji!travel-slovenia-povezava-na-drugo2
travel-slovenia-link-on-otherPovejte kaj menite o tej rimski zgradbi, njeni velikosti, lokaciji – tukaj!

 


travel-slovenia-vrtovin-viewVrtovin
Vrtovin spada med najbolj razpotegnjeno krajevno skupnosti v Ajdovščini. Zaznamujejo ga pomniki preteklosti, ki so jih domačini vključili v sodobno življenje. Vrtovin je srednje velika vas, ki se nahaja severno od glavne ceste, ki teče skozi Vipavsko dolino. Ozemlje Vrtovina se vleče v smeri sever – jug. [_Preberite več_]

Address: