France Prešeren – Poezije

travel-slovenia-preseren-poezije15. decembra leta 1846 je z letnico 1847 izšla zbirka izbranih Prešernovih pesmi z naslovom Poezije. Pesmi, ki so bile uvrščene v zbirko, je Prešeren skrbno izbral. Med zbirko je uvrstil tudi Zdravljico. Za tisk zbirke je moral zaprositi za odobritev tiska, v tedanji Avstriji je to bilo povsem običajno. Cenzor na Dunaju za slovenska besedila je bil v tistem času Fran Miklošič, ki pa se z objavo tretje kitice Zdravljice ni strinjal. Ravno zaradi tega je iz prvotne izdaje zbirke Prešeren Zdravljico črtal. Zabrisal je tudi akrostih v Sonetnem vencu.

 
 
 
 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druge zgodovinske dogodke!travel-slovenia-povezava-na-drugo2