Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

Logotip Društva za raziskovanje jam Ljubljana

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, kratica DZRJL, je bilo ustanovljeno 12. maja 1910 in je najstarejše delujoče jamarsko društvo v Sloveniji. Glavno poslanstvo društva skozi vsa leta delovanja je raziskovanje kraškega podzemlja po celotni Sloveniji. Že od same ustanovitve člani društva svoje raziskovanje dokumentirajo in se aktivno vključujejo v varovanje jam. V vsem tem času so na različnih raziskovalnih ekskurzijah in taborih raziskali okoli 3000 jam oziroma tretjino vseh znanih jam v Sloveniji.

Prvo jamarsko društvo v Sloveniji je bilo ustanovljeno leta 1889 v okolici Postojne, imenovalo se je Anton, a je s svojim delom prenehalo le pet let kasneje. Glavna pobudnika za ustanovitev društva za raziskovanje jam sta bila Viljem Putik in Ivan Andrej Perko. Do ideje je prišlo, ker sta čutila, da na Kranjskem primanjkuje ustrezno in strokovno jamarsko društvo. Barona Theodorja Schwarza, kranjskega deželnega predsednika, sta prepričala, da je sklical posvet o jamarstvu, na katerem so sklenili, da ustanovijo Društvo za raziskovanje podzemnih jam v Ljubljani. Tako je prišlo do ustavnega občnega zbora društva na dan 12. maja 1910 v Ljubljani. Prvi predsednik društva, in obenem doživljenjski član, je postal deželni predsednik Theodor Schwarz von Karsten. Josip Mantuani, ravnatelj deželnega muzeja, in Hernik Schollmayer-Lichtenberg pa sta posatala podpredsednika.

Raziskovanje jame

Kmalu po ustanovitvi društva so prišli do spoznanja, da se med društvenimi odborniki na jame in jamarstvo spoznata le dva. Ob tej neprijetnosti se je tajnik in profesor Josip Cerk spomnil na Bogumila Brinška ter skupine planincev in alpinistov, imenovana Drenovci. Skupino so povabili k sodelovanju in kmalu so Drenovci postali duša raziskovanj. Raziskovalno delo so razdelili na dve sekciji, dolenjska in kočevska. Drenovci so se posvetili sistematičnemu raziskovanju dolenjskega krasa. Kočevsko sekcijo pa je bila povsem nemška, delovala je vse do prve svetovne vojne. Njihov arhiv je med drugo svetovno vojno zgorel.

Čez čas so društvo preimenovali v Društvo za raziskovanje jam Slovenije, potem Jamarski klub Ljubljana-Matica ter nazadnje v Društvo za raziskovanje jam Ljubljana. Društvo je uspelo raziskati dve preko pet tisoč metrov globoki jami, Vandimo in Renejevo brezno. Do danes je društvo raziskalo približno 1884 jam, kar znaša nekje 20 odstotkov jam na ozemlju Slovenije.

 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druge pomembne dogodke!travel-slovenia-povezava-na-drugo2