Dan vrnitve Primorske k matični domovini

Slovenija 15. septembra praznuje Dan vrnitve Primorske k matični domovini, ki je bil uveden z novelo Zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki so jo v Državnem zboru sprejeli jeseni 2005. Praznik ni dela prost dan in zaradi varčevalnih ukrepov se osrednja državna proslava prireja vsakih pet let. Sicer ga pa obeležujejo lokalne občine in kulturne organizacije.

Praznik Dan vrnitve Primorske k matični domovini obeležuje 15. september 1947, ko je bila uveljavljena pariška mirovna pogodba z Italijo, s tem pa je takratni Jugoslaviji in obenem Sloveniji dodelila velik del Primorske.

 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druge pomembne dogodke!travel-slovenia-povezava-na-drugo2