Časnik Slovenec

Časnik Slovenec, sreda 13. avgusta 1919
Časnik Slovenec, sreda 13. avgusta 1919

– prva številka časnika Slovenec izide 14. oktobra 1873

Časnik Slovenec je izhajal med leti 1873 in 1945, bil je vodilni časnik političnega katolicizma na Slovenskem.

Svojo premierno izdajo je doživel 14. oktobra 1873, kot odgovor na mladoslovenski Slovenski narod. Od začetka je izhajal trikrat tedensko, od 11. julija 1883 kot dnevnik. Izhajal je kot ‘Političen list za slovenski narod’, in sicer v Ljubljani. Med leti 1888 in 1896 je dobil prilogo Domoljub, med leti 1924 in 1932 pa prilogo Ilustrirani Slovenec. Ponedeljski Slovenec pa je kot ponedeljkova priloga izhajal med leti 1932 in 1939.

Od samega začetka je bil časnik Slovenec nastrojen zoper domačo politiko, še najbolj proti liberalno usmerjenemu časopisu Slovenski narod in njegovim privržencem. Časnik so urejali pomembni predstavniki slovenskega katolicizma iz slovenskega političnega in kulturnega življenja. V času bolj demokratičnega razvoja SLS v dvajsetih letih 20. stoletja je celo prekašal liberalna časnika Slovenski narod in Jutro. V vseh svojih 72 letih delovanja je zamenjal 19 urednikov, in prvi med njimi so bili Karel Klun, Franci Pevec, Jakob Alešovec in Filip Haderlap. V 80. letih pa je časnikovo kakovost izboljšal Ignacij Žitnik, Andrej Kalan pa ga je urejal v 90. letih. Kasnejši uredniki so bili še Janez Evangelist Krek, Miha Moškerc, Jožef Gostinčar, Franc Terseglav (tik pred vojno), Izidor Cankar (1918 – 1919), Engelbert Besednjak, Franc Smodej, Franc Terseglav, Franc Kremžar, Mihael Krek, Alojzij Kuhar, Ivan Ahčin in Viktor Cenčič. Med leti 1929 in 1941 je časnik pod vodstvom Ivana Ahčina postal eden vodilnih v Jugoslaviji.

Časnik Slovenec je velik poudarek dal na blaginjo kmečkega ljudstva, zavzemal pa se je tudi za popolno avtonomnost Katoliške cerkve. Svojo vdanost je časnik pred 1. svetovno vojno izkazoval habsburški in avstrijski monarhiji, zagotovitvi verskega značaja šolstva in ljubezni do domovine. Geslo časnika Slovenec je bilo: ‘Vse za vero, dom, cesarja!’

Tako je časnik Slovenec izhajal vse do leta 1945, ko so ga nove oblasti ukinile. Kot dejstvo naj še povemo, da je med leti 1991 in 1996 izhajal časnik z enakim imenom in politično usmeritvijo.

 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druge pomembne dogodke!travel-slovenia-povezava-na-drugo2