3. soška fronta

Vojaka pri mitraljezu

3. soška fronta se je pričela 18. oktobra 1915 kot za združena ofenziva centralnih sil za pomoč zaveznici Srbiji, ki se je znašla pred porazom. Ravno zaradi tega so zahodni zavezniki, Britanci in Francozi, pričeli pritiskati na Italijo, da proti Avstro-Ogrski sproži ofenzivo, s čimer bi razbremenila balkansko bojišče. Gre za frontalni napad med Jadranskim morjem in Rombonom. Kljub temu, da je italijanska vojska prevladovala, je Cadorna ofenzivo preložil kolikor se je dalo, saj je vedel, da niso sposobni speljati učinkovite ofenzive. A na koncu ni imel druge možnosti. Cilj je bila Gorica, saj je mesto predstavljalo odlično propagando za italijansko stran. Načrt je bil ofenzivo speljati v dveh fazah, kjer bi v prvi zavzeli Plave in Doberdobsko planoto, obenem pa zlomili ključna stebra obrambe južnega dela soške fronte. V drugi fazi pa bi sledil direktni napad proti Gorici.

Napad iz jarkov

18. oktobra so ofenzivo pričeli s tri-dnevnim topniškim obstreljevanjem med Krnom in Jadranskim morjem. Italijani tu prvič uporabijo letala-bombnike. V prvem napadu je bila italijanska vojska uspešna, zasesti so uspeli avstrijske jarke na Debeli Griži in Mrzlem vrhu. A položaja niso obdržali dolgo, saj je avstrijska vojska pripravila protinapad in jih pregnala na začetne položaje. Napadi in proti napadi so se v naslednjih dneh vrstili, kot posledica pa so številne žrtve na obeh straneh. Italijani so v tej ofenzivi uspeli zasesti le nekaj avstrijskih jarkov pod Mrzlim vrhom nad Tolminom in na Doberdobski planoti. Napad z mostiča pri Plavah na Banjško planoto ni bil uspešen, tako mostišče in Gorica ostaneta v rokah branilcev.

Ofenziva se tako konča 4. novembra 1915, z zelo majhnim napredkom italijanskih enot, kar je bil ponovni neuspeh Italijanov. V Zgornjem Posočju, pri Plaveh, na goriškem mostiču in Krasu sta obe strani zabeležili hude izgube. Napadalci so izgubili 67.998 vojakov, branilci pa 41.847.

 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druge pomembne dogodke!travel-slovenia-povezava-na-drugo2