Zgodovina na dlani

Historia Magistra Vitae est. – “Zgodovina je učiteljica življenja.” (Mark Tulij Cicero)


Ta star rimski pregovor je naše vodilo pri oblikovanju in razvoju spletne strani, ki je pred vami. Projekt Zgodovina na dlani smo si zastavili kot širši projekt, ki na enem mestu s pomočjo novodobnih komunikacijskih kanalov in naprav odpira svet zgodovinopisja čim širšemu krogu ljudi, neguje spomin na preteklost in razvija zgodovinarsko stroko.

Znanja o slovenski zgodovini je ogromno, a to velikokrat ostaja razpršeno in nepovezano, s tem pa žal odlične raziskave pogosto ne dosežejo svojega pravega cilja. To praznino skuša zapolniti spletna stran zgodovinanadlani.si, kjer v prvi vrsti dajemo mesto lahkotnejšim in razumljivejšim, a še vedno natančnim in preverljivim prispevkom iz preteklosti. Pri tem posebno pozornost namenjamo foto in video vsebini. Želimo si, da bi z vašo pomočjo na enem mestu zbrali stare razglednice, fotografije in slike slovenskih krajev, jih pravilno umestili v prostor in čas ter obogatili z uporabo v raznih spletnih in mobilnih aplikacijah.

Pri ustvarjanju spletne strani in mobilnih aplikacij smo odprti za sodelovanje in predloge, saj gre za tako kompleksno in obširno področje, da do pravega rezultata vodi le skupinsko delo in izmenjava znanj. Zgodovina mora ostati učiteljica življenja.

Obiščite stran zgodovinanadlani.si