Vojščica

 

Village Vojščica
Vas Vojščica

Vojščica je tipična kraška vas z nekaj ohranjenimi kraškimi domačijami in vodnjaki. Nahaja se jugo-vzhodno od Kostanjevice, v občini Miren-Kostanjevica, v bližini slovensko-italijanske meje. Sredi vasi se nahaja cerkev Sv. Vida, ki je bila postavljena med leti 1924 in 1928. Na vzpetini Tabor pa se nahajajo ostanki prazgodovinskega gradišča, ki so arheološka dediščina.

Na območju vasi se je v prazgodovini oblikovala manjša skupnost, ki je zgradila gradišče. Ta poselitev se je nadaljevala tudi v železni dobi in obdobju antičnega Rima. V vasi je od 13. stoletja naprej stal manjši neutrjeni dvor, ki je bil sedež obširne zemljiške posesti. V 14. stoletju so jo posedovali ministeriali Goriških grofov, rodbina Thurn. Poleg stolpastega dvora je tu stala še cerkev Sv. Justina, okoli katere je že v 15. stoletju nastal protiturški tabor. Po Avstrijsko-Beneških vojnah je tabor izgubil svoj strateški pomen in zaradi tega je pričel propadati.

Vas Vojščico je močno prizadela 1. svetovna vojna, saj je bila večina hiš porušenih. Od gradu, pa je ostal le del stene prezbiterija cerkve Sv. Justina. Nova cerkev, v središču vasi, je posvečena Sv. Vidu. V letu 1957 so ustanovili župnijo Vojščica.

Pogled na vas
Tipična kraška domačija
Ozka ulica v vasi
Tipične kraške hiše

 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druge manjše vasi in njihove zanimivosti!travel-slovenia-povezava-na-drugo2

 


Cerkev Sv. Vida
Neoromanska cerkev Sv. Vida stoji v središču vasi Vojščica, ki je bila zgrajena po 1. svetovni vojni, natančneje leta 1928. Zgrajena je bila nekoliko stran od ruševin v vojni zrušene gotske cerkvice istega imena, ki je bila v času 15. stoletja tudi obdana z zidom zaradi turških vpadov. [_Preberite več_]

Cerkev Sv. Justina
Cerkev je bila postavljena v srednjem veku, nekje v zadnji polovici 15. stoletja. Stala je na področju nekdanjega zgodovinskega gradišča iz pozne bronaste in železne dobe v vasi Vojščica. Tu je nastala protiturška utrdba Tabor, cerkev pa je bila postavljena znotraj samega obzidja. [_Preberite več_]


Tabor
Tabor leži na 327 metrih nadmorske višine na južnem delu Vojščice na zahodnem delu Komenske planote sredi Krasa, kjer se nahajajo ostanki prazgodovinskega gradišča iz železne dobe, ki so arheološka dediščina. Poselitev predela sega v antiko. Tabor je bil zagrajen v obdobju pustošenja Turkov na Krasu. [_Preberite več_]


Kaverna Vojščica
Kaverna se nahaja v dolini, ki se nahaja ob lokalni cesti Vojščica – Sela na Krasu, približno 800 metrov od zadnjih hiš v Vojščici, na levo od velikega travnika. Gre za nepremično kulturno dediščino Avstro-Ogrskega porekla, ki je bila zgrajena med leti 1916 in 1917. Gre za območje bojišča Kostanjevica, Vojščica. [_Preberite več_]

NOB spomenik
Spomenik stoji na levi strani cesta, ki vodi iz Dolnje v Gornjo vas oziroma na desni strani proti cerkvi Sv. Vida. Spomenik je 1. junija 1975 postavil in odkril arhitekt Aleksander Zavadlav. Gre za stilizirano kraško hišo, postavljeno na tlakovani ploščadi. Na notranji strani je postavljena napisna plošča. [_Read more_]

Grobnica avstro-ogrskih vojakov
Na vaškem civilnem pokopališču ob nekdanjem Taboru v vasi Vojščica se nahaja nekdanja grobnica avstro-ogrskih vojakov, od katere je danes ohranjen le še spomenik v obliki piramide. Gre za grobnico padlih častnikov, pripadnikov 96. pehotnega polka iz Karlovca. [_Preberite več_]


Vodni zbiralnik
Vodni zbiralnik stoji v stoji na trgu v Vojščici, na predelu Dolnja vas, nekoliko vstran od cerkve Sv. Vida. Gre za profano stavbno dediščino. Vodni zbiralnik obdaja kamnit, pravokotno sklenjen zid. V notranjem vogalu zidu je manjši zidan vodnjak. Datiran je na prvo četrtino 20. stoletja. [_Preberite več_]


Grmada na Krasu
Grmada (it. Monte Ermada) je 323metrov visoka vzpetina na tržaškem Krasu. Na jugu se dviga med Devinom in Sesljanom, na severu pa se izteka v Brestoviški dol. Zaradi svoje strateške lege je bila vzpetina med 1. svetovno vojno zelo pomembna, saj je čez njo potekala Avstro-Ogrska obrambna črta. [_Preberite več_]


Karst cave Brstovci/Trščica/Greščica
Jama se nahaja med vasema Brestovica in Vojščica na hribu Grmada in ima tri imena. V vasi Brestovica pri Komnu so jo poimenovali Brstovci, v vasi Sela na Krasu Trščica ter v Vojščici Greščica. Globoka je približno 20 metrov. Njena značilnost je, da ima enega večjih premerov. [_Preberite več_]

Address: