Stari trg ob Kolpi

 

Glavna ulica – trg v vasi Stari trg

Stari trg ob Kolpi je naselje na jugu Slovenije, v bližini meje s Hrvaško. Povprečna nadmorska višina naselja je 375 metrov. Izoblikovalo se je na ravnem pomolu, ki se strmo dviga nad dolino Kolpe. Na severni strani je povezan z vasjo Močile. Ime Stari trg izvira še iz časov turških vpadov, takrat je bil kraj povzdignjen v trg, obenem pa je največji kraj v Poljanski dolini. Naselje je leta 2006 dobilo evropsko priznanje kot vas z največ cvetja. Z naseljem Stari trg se začenja Krajinski park Kolpa, obsega okoli 6.500 ha veliko območje ob Kolpi vse do Fučkovcev.

Glavna ulica - trg v vasi Stari trg
Glavna ulica – trg v vasi Stari trg

Zgodovinski viri pravijo, da je bil kraj naseljen že v prazgodovini, še danes pa so ohranjeni rimski grobovi. Naselje je bilo vsekozi tržno in obrambno pomembno, zaradi svoje lege. Leta 1221 je Stari trg postal sedež prafare, pod imenom Poljane se trg omenja že leta 1421. 10. maja 1248 so tu ustanovili župnijo, leta 1632 bila cerkev Sv. Jožefa posvečena. Krajevni praznik se praznuje na dan 1. junija kot spomin na napad partizanskih enot na utrjeno italijansko postojanko leta 1942. V napadu so sodelovale slovenske partizanske čete iz Bele Krajine in Kočevja s hrvaško enoto NOPH (Narodnoosvobodilni partizanski odred). Skupno je na obeh straneh padlo 17 ljudi, ranjenih je bilo 18.

Kamniti portali na eni izmed hiš

Na koncu vasi se nahaja srednjeveška cerkev Sv. Jožefa, ki pa je bila temeljito predelana v času baroka. Zanimivost cerkve je obnovljena ura s starim klasičnim mehanizmom z utežmi. Skozi celotno vas se ob široki osrednji ulici – trgu nizajo enonadstropne hiše, ki so zanimive zaradi kamnitih portalov na nekaterih od njih. Tukajšnja šola prične z delovanjem leta 1820.

Nekoliko izven naselja, ob cesti Stari trg – Deskova vas, se nahaja cerkev Sv. Andreja na Kalvariji. Do cerkve vodi 12 kapel, postaje križevega pota, ki so bile postavljene leta 2000. 4 kapelice se nahajajo na sami cerkvi Sv. Andreja, avtor le-teh je bil akademski kipar Denis Krašovič. Prvotno je ob poti stalo 14 kapelic, ki pa so bile med drugo svetovno vojno podrte.

 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druge manjše vasi in njihove zanimivosti!travel-slovenia-povezava-na-drugo2

 


Starotrški kal – Močile kal
Starotrški kal – Močile kal se nahaja blizu vasi Stari trg ter vzhodno od vasi Močile, ob cesti v smeri Stari trg ob Kolpi – Črnomelj in je del Krajinskega parka Kolpa. Če potujete v smeri Starega trga, se kal nahaja 200 metrov pred vasjo, kjer zavijemo desno na makadamsko cesto. [_Read more_]

Address: