Spomenik padlim v NOB v Vrtovinu

 

Spomenik padlim v NOB
Spomenik padlim v NOB

Prispevek Vrtovina v NOB je bil velik. Odločilna in prevladujoča politična dejavnost med 2. svetovno vojno je bila organizirana s strani OF in tej je bila privržena večina vrtovinskega prebivalstva. V partizane se je vključilo 99 domačinov, 23 se jih je vključilo že pred kapitulacijo Italije, 55 pa po njej, 21 pa je borcev prekomorskih brigad. Vojni davek je terjal življenja 28 vaščanov. Od teh je bilo 17 partizanov, 10 jih je bilo žrtev nemškega nasilja, ena ženska je umrla v taborišču Auschwitz. Vrtovin je utrpel tudi veliko vojno škodo.

Spomenik padlim v NOB in žrtvam vojnega nasilja je delo Marka Pogačnika. Sestavljen je iz kamnitih podbojev vrtovinskih hiš, ki so postavljeni v smeri Kuclja. Predstavljajo izgube, ki so jih utrpele družine.

 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druge NOB spomenike po Sloveniji!travel-slovenia-povezava-na-drugo2

 


travel-slovenia-vrtovin-viewVrtovin
Vrtovin spada med najbolj razpotegnjeno krajevno skupnosti v Ajdovščini. Zaznamujejo ga pomniki preteklosti, ki so jih domačini vključili v sodobno življenje. Vrtovin je srednje velika vas, ki se nahaja severno od glavne ceste, ki teče skozi Vipavsko dolino. Ozemlje Vrtovina se vleče v smeri sever – jug. [_Preberite več_]

Address: