Kapela Marije Snežne

 

Kapela Marije Snežne

Kapela se nahaja nad pastirskim naseljem na Veliki Planini, prvotno je na tem mestu nastala že pred 2. svetovno vojno, in sicer leta 1938, a so jo ob koncu vojne nemški vojaki in domobranci požgali. Dolga leta so si prizadevali za obnovo kapele, po dolgih letih so kočno dobili dovoljenje. Maja 1988 je stekla akcija za obnovo, v začetku meseca so izkopali temelje, le dobre tri mesece kasneje je že bila pripravljena za blagoslov. Postavitev kapelice je bila na pobudo takratnih pastirjev in predlogu arhitekta Kopača, ki je bil velik ljubitelj Velike planine. Vsi so želeli pomagati pri obnovi kapelice.

Na dan blagoslova kapele, so v procesiji prenesli od Sv. Primoža sliko Marije Snežne, ki je bila tu shranjena od konca vojne. 7. avgusta je nadškof dr. Alojzij Šuštar pred več kot 6.000 ljudmi kapelico blagoslovil.

5. avgust je za kapelo in celotno pastirsko naselje predstavlja poseben praznik, saj je posvečena Mariji Snežni. V poletnih časih, pastirske sezone, v kapelici potekajo maše vsako nedeljo. Več tisoč obiskovalcev pa se vsako leto udeleži polnočnice na božični večer. Od kapele se nam odpre lep pogled po osrednjem delu Velike planine.

Pred samo postavitvijo kapele, se je več let o njej le govorilo. Čeprav so že zbrali nekaj denarja za izgradnjo, so naleteli na nasprotovanje. Bila je bojazen, da bo vzela preveč trave. Ko so se odločili za postavitev, se niso mogli zediniti kje jo postaviti – ali na Veliki, Mali, Gojški ali drugi planini. Bila je tudi bojazen, da bo s kapelico nad planino prišlo do vrsto nesreč in nezgod. Ohranjene so besede zadnjega solastnika velike planine: “Preje bo prišel hudič z neba, kako kapelica na planino.”

Napis: Kapela Marije Snežne. Prvič postavljena leta 1938, požgana med vojno, obnovljena leta 1988 s prostovoljnimi prispevki in delom stranjskih faranov, planšarjev, bajterjev in gasilcev

Iz teh besed lahko sklepamo, da je imela kapelica veliko nasprotnikov, a potem je prišlo leto 1936. Misijonar Trontelj iz Ljubljane je ob priliki omenil, da bi se lahko darovala maša tudi na prostem. Tako je prišlo do prve maše na Veliki planini 15.8.1936. Mašo je opravil misijonar Godina Jožef iz Grobelj. Po tem je želja po kapelici narasla, zato ustanovijo odbor.

Ljudje so želeli kapelico takoj, ko je bil zbran denar. Govorili so: “Ali kapelica ali denar nazaj.” Prišla je dilema iz kakšnega materiala naj se jo zgradi – naj bo to les ali opeka. Nato je padla odločitev, gradilo se bo iz lesa, kot je v slogu tamkajšnjih koč.

Sledi vprašanje Kdo naj bo patron kapelice? Marija Snežna ali Bernardka lurška. Odločitev je padla, zmagala je Marija Snežna. Tako je bila kapelica blagoslovljena 31. julija 1938.

 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druge kapelice po Sloveniji!travel-slovenia-povezava-na-drugo2

 


Velika planina
Velika planina je visokogorska planina in ena največjih turističnih atrakcij zaradi svoje naravne in kulturne dediščine. Obsega več kot 500 značilnih pastirskih koč, številne pašnike, gozd, ruševje in kraške vrtače. V času od junija do septembra pastirji tu pasejo krave. Najvišji vrh planine je Gradišče. [_Preberite več_]

Address: