Cerkev Device Marije

 

Cerkev Device Marije
Cerkev Device Marije

Cerkev Device Marije se nahaja sredi naselja Vrtovin in je usmerjena proti vzhodu. Cerkev je bila leta 1897 deležna zadnje večje prenove. V osi si sledita tristransko zaključen prezbiterij, ki ima ohranjeno gotsko okno in širša ter višja pravokotna ladja.  Zvonik stoji ob severni steni ladje. Iz podrobnosti zvonika in prezbiterija je razvidno, da je tu stala že v 15. stoletju. Gotska cerkev, ki je bila večkrat predelana, na oltarju hrani znamenito leseno gotsko plastiko Marije z otrokom iz 15. stoletja. Verjetno je nastala okrog leta 1475 in spada v salzburški umetnostni slog. Nad glavnim oltarjem se nahaja grb iz 17. stoletja. Baročna notranjost hrani tudi oltar iz druge polovice 18. stoletja. Zahodna fasada se zaključuje s trikotnim zatrepom, stena je predrta s psevdogotskimi okni in nišami. V ladji je na steni križ, izdelan okrog leta 1500, v zakristiji pa kip Sv. Pavla, ki je verjetno četrt stoletja starejši od križa.

 

travel-slovenia-povezava-na-drugoPoglejte še druge cerkve po Sloveniji!travel-slovenia-povezava-na-drugo2

 


travel-slovenia-vrtovin-viewVrtovin
Vrtovin spada med najbolj razpotegnjeno krajevno skupnosti v Ajdovščini. Zaznamujejo ga pomniki preteklosti, ki so jih domačini vključili v sodobno življenje. Vrtovin je srednje velika vas, ki se nahaja severno od glavne ceste, ki teče skozi Vipavsko dolino. Ozemlje Vrtovina se vleče v smeri sever – jug. [_Preberite več_]

Address: