Bevke

 

Pogled na naselje Bevke
Pogled na naselje Bevke

Bevke je manjše naselje na Ljubljanskem barju ob osamelcu Kostanjevica v občini Vrhnika. Od Drenovega griča je oddaljeno približno 2 kilometra. Do vasi lahko pridemo iz treh smeri – iz Loga pri Brezovici, Drenovega griča in Blatne Brezovice. Bevke je obcestna vas na slemenu osamelca, tu je ohranjena parcelacija in tlorisna zasnova iz 19. stoletja. Osrednji del naselja ima izrazito historično gradbeno linijo. Jedro naselja se nahaja ob cerkvi in kapelici.

Bevke so v letu 1782 imele okoli 24 hiš, nove hiše so bile zgrajene, ker se je okoliško močvirje posušilo. Do leta 1937 se je populacija naselja povečala na 400 ljudi, v tem času je bilo 80 hiš. V letu 1995 se je število prebivalcev povečalo na 656 in preko 1000 v letu 2012.

Glavna cesta v Bevkah
Glavna cesta v Bevkah

IME

Ime Bevke je bilo potrjeno v letu 1391 na osnovi pisanih virov kot zu Bewkch. Ime izhaja iz množinskega tožilnika moške oblike osebnega imena, ki je danes ohranjeno kot priimek Bevk. Vendar pa je izpeljava slovanskega osebnega imena Bělъkъ težavno ker je sprememba iz -lk- v -vk- prišla šele v 16. stoletju. Beseda Bělъkъ je bila prvotno vzdevek za nekoga s svetlo kožo.

 

travel-slovenia-povezava-na-drugotravel-slovenia-povezava-na-drugo2Poglejte še druga naselja po Sloveniji!

 


travel-slovenia-bevke-sola-viewŠola Bevke
Šola v naselju Bevke je bila zgrajena leta 1927 s prostovoljnim delom vaščanov, materialnimi dajatvami in finančnimi prispevki. Srečko Kristan je bil prvi upravitelj šole. Šolo so v letih 2007-2009 v celoti obnovili. Stavbo napolnjuje smeh, mladost in razigranost. [_Preberite več_]

travel-slovenia-bevke-gasilski-dom-viewGasilski dom Bevke
Prostovoljno gasilsko društvo v Bevkah je bilo ustanovljeno 14. julija 1912; 25. novembra istega leta so zbrali denar in z njim kupili prvo gasilsko ročno črpalko Rosenbauer. Črpalko so izdelali v Linzu v Avstriji. Prva in začasna hramba orodja in opreme je bila v lopi pri Tamic.  [_Preberite več_]


travel-slovenia-bevke-cerkev-viewCerkev povišanja Sv. Križa
Cerkev povišanja Sv. Križa oziroma župnija Bevke je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Vrhnika nadškofije Ljubljana. Kot župnija obstaja od leta 1992. Zavetnik cerkve je povišanje Sv. Križa. Prvotno je cerkev stala pravokotno na današnjo, bila je tudi manjša. [_Preberite več_]


travel-slovenia-bevke-ucna-potUčna pot Bevke
Učna pot Bevke se nahaja južno od naselja Bevke, med osamelcem Gradišče in Ljubljanico. Pot poteka po makadamski cesti, in nas v krogu popelje preko deset različnih učnih tabel. Del poti ob Stari strugi vodi po kolovozu, ki je lahko v času večjega vodostaja blaten. Dolga je 6 kilometrov. [_Preberite več_]

Address: