15. e-FESTIVAL ODMEVI DEDIŠČINE


Podrobnosti dogodka

This event finished on 29 november 2020


Kulturno tehnično društvo
Baška grapa – 15. obletnica

DATUM: 27. – 29. november 2020
SPLETNI DOGODEK: HERE
ZAČETEK DOGODKA: 27. november 2020 ob 18:00 uri

 

V KTT društvu Baška dediščina so že ob snovanju 15. FESTivala Odmevi dediščine, obarvanim s 15. obletnico delovanja, vsebino podredili zahtevam korona časa , kar se je izkazalo za pravilno. Namesto v privlačne lokacije v Baški grapi ga bomo morali res umestiti v spletno okolje, ga strniti v čas od 27. do 29. novembra in k nazivu prilepiti še koroni prijazen E.

Osrednja misel festivala nosi sporočilo o ljudeh, ki so izstopili iz povprečja in se izkazali z dejanji, ki se dotikajo naših misli in čustev še danes. Izpisali smo ga na informacijske table, razpršene v vseh pet krajevnih skupnosti. Na Bači pri Podbrdu se spominjamo lakaja cesarja Franca Jožefa in služabnika pri cesarju Karlu in cesarici Citi Petra Kusterla, v Stržiščah so še žive besede in dejanja duhovnikov, msgr. Vinka Kobala in msgr. dr. Draga Klemenčiča. V Rutu je bil doma tigrovec Simon Kos, »za tujce upornik, za nas pa vzor borca – junaka«, kot so zapisali Rutarji. Na Grahovem ob Bači je deloval duhovnik, skladatelj in zbiralec ljudskih napevov Ivan Kokošar, v Hudajužni pa je pustil sledi France Bevk. Pri snovanju so z vsebinami in fotografijami sodelovali številni člani društva in krajani.

Obletnica je društvo spodbudila, da je potegnilo iz skrinje delovanja vseh petnajst svežnjev zapisov in fotografij, se bliskovito sprehodilo skoznje in jih strnilo v brošuro Odsevi dediščine. Spomnila bo tudi na tržnico dediščine, ki je bila simbol povezovanja in mreženja, posebno na festivalske aktivnosti ZOTK-a in KTT DBD skozi čas.

Skozi celo leto je društvo pripravljalo prostor, zbiralo in snovalo gradivo za vzpostavitev muzejske zbirke, ki v prvi vrsti ponuja stalno razstavo o bivši TVI »Bača« Podbrdo. V drugi vrsti pa bo predstavila podarjene etnološke predmete, ki govorijo o življenju nekoč.

Čeprav e-festival ni isto kot dogodek v živo, festivalski produkti s trajnostno umestitvijo v prostor pomembno nadgrajujejo kulturni turizem tega območja in prinašajo javnosti nova spoznanja ter ponujajo nova doživetja. Predvsem pa ohranjajo identiteto Baške grape.

15. obletnica društva

Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina 30. novembra 2020 zaključuje petnajsto leto pisanja zgodbe na območju petih krajevnih skupnosti v gornjem delu Baške grape od Petrovega Brda do Grahovega ob Bači. Kljub celoletnim pripravam bo korona čas dovoljuje le virtualno praznovanje. Obletnico bomo obogatili z novimi informacijskimi tablami z naslovom »Ljudje, ki so pustili sledi…«, brošuro Odsevi dediščine (»bliskovit« sprehod skozi 15-letno delovanje društva) in z vzpostavitvijo novega razstavnega prostora.

Z zagnanim delom je prepričalo lokalno prebivalstvo, da je zapuščina njihovih prednikov dar preteklosti, ki je z umestitvijo v turistične tokove privlačna tudi za modernega človeka. Produkti, ki jih ustvarja, puščajo za seboj trajnostne sledi, ki so že umestile Baško grapo na etnološki in turistični zemljevid Slovenije, izrisali pa so ji tudi temelje za destinacijo kulturnega turizma.

Poseben poudarek namenja skoraj pozabljeni tehnični dediščini (vetrovalna, Prangarjev mlin, Jakova kovačija). Uhodilo je nekatere stare poti, vzpostavilo je tudi nove (tematska pot Na svoji zemlji, Volfova in Bevkova pot). Vztrajno raziskuje nesnovno dediščino (stara dela, vaške praznike, običaje, navade, znanja in dognanja), jo zapisuje, snema, prikazuje v pisnih medijih, na razstavah in promocijskih stojnicah, v radijskih in TV oddajah. V Register žive kulturne dediščine RS je vpisalo cvetno butarico – pusl. Postavilo je devet info tabel osebnostim, ki so tod pustile sledi, ploščo Bralnemu društvu Gorska vila in Pomnik hribovskim materam. Vsako leto povabi na šest tradicionalnih prireditev in na Festival Odmevi dediščine, pri čemer se zavzema za trajnostno mobilnost. Snuje tudi muzejsko zbirko. Uspehi so tudi sad podpore Občine Tolmin.

Je član ZOTK Tolmin, Turistične zveze Gornjega Posočja in Slovenije, NVO BIT Planota. Gradi mostove z Osnovno šolo S. Kosa Podbrdo, z muzeji (Tolminskim in nacionalnimi), zavodi, fundacijami, z domačimi in sosednjimi društvi.

Je nosilec številnih priznanj in nagrad, med drugim: Murkove listine, Naša Slovenija, ZOTK Slovenije, Občine Tolmin.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki sledijo naši poti.

 

SPLETNI DOGODEK- KLIKNI TUKAJ ZA OGLED!