Naselja

travel-slovenia-lisicje1

Zaselki
(Naselje s 3 – 15 hišami)
Zaselek je majhna vas s 3 – 15 domovi. Zaselki v Sloveniji so v glavnem značilni za alpska hribovja, kjer se zlivajo s samotnimi kmetijami. Po navadi nimajo osnovne infrastrukture, kot so trgovine in šole. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-small-villages1

Majhne vasi
(Naslje brez določenega vaškega jedra in z do 300 prebivalci)
Majhna vas je vas, ki je v osnovi usmerjena v kmetijstvo in nima večje administrativne, politične ali druge funkcije, aktivnosti ali zgradb. Navadno je brez šole, trgovine, cerkve, gasilskega doma ali druge pomembnejše zgradbe. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-recica

Vasi
(Naselje z vaškim centrom in s 300 – 1000 prebivalci)
Vas je podeželsko naselje, ki je izrazito kmetijskega značaja in je brez večje administrativne, politične ali druge funkcije, aktivnosti in zgradb. Vasi so bile glavna oblika naselja skozi zgodovino človeštva vse do industrijske revolucije. Z industrializacijo in urbanizacijo se je povečal pomen mest. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-vipava-view

Naselje
(Naselje brez značilnega mestnega centra in s 1000 – 3000 prebivalcev)
Naselje je naselje, večje od vasi, a manjše od mesta. Je skupnost ljudi od nekaj sto do nekaj tisoč. Definicija velikosti “naselja” se znatno razlikuje v različnih predelih sveta. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-small-cities

Majhna mesta
(Naselje z mestnim jedrom in s 3000 – 6000 prebivalcev)
Majhno mesto je naselje, ki je administrativno, gospodarsko in kulturno središče manjšega področja. Mesto je zapleten socialen fenomen, ki se razlikuje v času in prostoru ter se pojavlja v različnih oblikah in z različnimi funkcijami. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-ajdovscina-view

Srednja mesta
(Naselje z mestnim jedrom in s 6000 – 10000 prebivalci)
Srednje mesto je naselje, ki je administrativno, gospodarsko in kulturno središče širšega področja. Mesto je zapleten socialen fenomen, ki se razlikuje v času in prostoru ter se pojavlja v različnih oblikah in z različnimi funkcijami. [_Obiščite lokacije_]

travel-slovenia-major-cities

Velika mesta
(Naselje z mestnim jedrom in z več kot 10000 prebivalci)
Veliko mesto je veliko naselje, ki je v glavnem politično, finančno, prometno, kulturno in izobraževalno središče regije, v kateri je locirano. Mestni občini lahko država prenese pristojnost izvajanja določenih nalog, povezanih z razvojem mesta. [_Obiščite lokacije_]